Fiscaal voordeel met circulaire zonnepanelen van Solarge

De zonnepanelen van Solarge zijn opgenomen op de Milieulijst 2020 waardoor een ondernemer kan profiteren van groot fiscaal voordeel wanneer deze panelen worden aangeschaft. Binnen de regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (Vamil) kan men 75% van de investering op een willekeurig moment afschrijven, hierdoor wordt de fiscale winst verlaagd en hoeft er minder inkomsten- en vennootschapsbelasting betaald te worden.

Designed for recycling

De composiet zonnepanelen van Solarge zijn opgenomen onder rubriek C 6410 Circulaire PV-panelen met terugnamegarantie en zijn ‘designed for recycling’. Op het gebied van circulariteit hebben de zonnepanelen van Solarge een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van conventionele zonnepanelen. In het productontwerp zijn namelijk elementaire keuzes gemaakt ter bevordering van de recycling aan het begin en einde van de levensduur. Zo kan de kern van het paneel geproduceerd worden van gerecycled kunststof. Door het ontbreken van glas in de panelen en omdat ze volledig opgebouwd zijn uit thermoplastisch polymeren is het mogelijk deze te recyclen. Dat wil zeggen dat de kleine hoeveelheden metaal worden hergebruikt en dat de granulaten teruggebracht worden in hun eigen keten. 

Terugnamegarantie

Door de toenemende efficiëntie van zonnecellen kan de economische levensduur de technische levensduur overstijgen. Solarge heeft de ambitie de energietransitie te versnellen zonder nadelige ecologische impact. Vanuit dit oogpunt neemt Solarge de zonnepanelen aan het einde van de levensduur terug met als doel het zoveel mogelijk terugwinnen van bruikbare grondstoffen, het verminderen van het primaire energieverbruik en daarmee het verlagen van de CO2 uitstoot.

Liquiditeitsvoordeel

Met de aanschaf van de zonnepanelen van Solarge kan een ondernemer 75% van de investeringskosten op een te bepalen tijdstip afschrijven. De Vamil zorgt daarmee voor een liquiditeitsvoordeel van meerdere jaren. Door bij een hoge winst eerder extra af te schrijven wordt over dat boekjaar de belastingdruk verlaagd. Houd er rekening mee dat 3 maanden na het aangaan van de koopovereenkomst de Vamil bij RVO dient te worden aangevraagd.