23 december 2022

Lancering van de European Solar PV Industry Alliance

Vrijdag 9 december is de European Solar PV Industry Alliance (ESIA) gelanceerd. Een alliantie die is bedoeld om de Europese zonnepanelenmarkt door de hele keten te (her)ontwikkelen en zo een concurrerende positie in te nemen in de groeiende vraag naar zonnepanelen in Europa en wereldwijd.

Het Joint Statement werd getekend door o.a. de Europese Commissie, de European Solar Manufacturing Council (ESMC) en tientallen Europese bedrijven, waaronder Solarge.

 

Tijd voor Europese maatregelen

De mondiale ontwikkelingen op het gebied van de energievoorziening, en met name die voor duurzame energie uit zonnepanelen, maken een eigen Europese strategie en industrie noodzakelijk. Een grote afhankelijkheid van Chinese supply chains voor zonnepanelen maakt Europa kwetsbaar voor verstoringen van die supply chain. Zo hebben de recente ontwikkelingen rondom Russisch gas aangetoond dat dergelijke verstoringen grote gevolgen hebben voor de energievoorziening. Bovendien kennen de zonnepanelen die in China geproduceerd zijn, een veel hogere CO₂-voetafdruk.

De VS en India hebben al maatregelen genomen om een eigen solarindustrie op te bouwen; die zal wegens de afzet in de eigen thuismarkten niet voldoende nieuwe productie opleveren om de grote behoefte in de EU op te vangen.

 

Steun aan Europese zonnepanelen productie

Een belangrijk doel van de ESIA is het ontwerpen van een kader om de operationele kostenstructuur van de Europese zonnepanelenketen concurrerend te maken.

Daarnaast gaat de alliantie ook ontwikkelingen stimuleren ter bevordering van circulaire zonnepanelen met een lage CO₂-voetafdruk. Solarge is hierin een voorloper met officieel erkende lage CO2 voetafdruk en een volledig circulair productie proces.

Door verschillende partijen zijn er al voorstellen gedaan. Zo stelt het ESMC concrete ondersteuningsmaatregelen voor; over o.a. financiële investeringen, afnameovereenkomsten voor lokale productie,  Europese standaarden en regulering en duurzaamheid (CO2 voetafdruk en circulariteit).

 

Toekomst vol groeimogelijkheden

De zonnepanelen markt gaat bij een goede uitvoering van de ambities van de alliantie groeien naar een eigen productievolume van circa 60 GW per jaar. Wij van Solarge ambiëren hierin een vooraanstaande positie te verkrijgen vanuit het ‘future-proof’ ontwerp van onze zonnepanelen.