Skip to main content

Bij Solarge geloven we in een toekomst waar energie onuitputtelijk is. Onze visie van Endless Energy wordt werkelijkheid door niet alleen vooruitstrevende zonne-energieoplossingen te bieden, maar ook door het voortouw te nemen in duurzame praktijken. Een cruciaal onderdeel van deze missie is het recyclen van zonnecellen, een proces dat we in samenwerking met onze partner ROSI Solar hebben geperfectioneerd.

Het proces van recyclen

Het recyclingproces is een fascinerende reis die begint bij het einde van de levenscyclus van onze zonnepanelen. We scheiden de lagen van elkaar, waardoor de cellen apart van de kunststoffen gerecycled kunnen worden. De video die bij dit artikel hoort, toont hoe dit proces in zijn werk gaat, zelfs met cellen die afkomstig zijn uit onze eigen productieafval.

De rol van ROSI Solar

ROSI Solar speelt een integrale rol in dit proces. Door hun expertise kunnen we de zeer zuivere metalen terugwinnen en deze als grondstof in de zonne-energievoorzieningsketen gebruiken. Dit is niet alleen een winst voor het milieu, maar ook voor de economie, aangezien we hiermee een circulaire economie ondersteunen.

Een circulaire economie en Endless Energy

Onze inzet voor recycling is een testament van onze toewijding aan een circulaire economie. Door materialen te hergebruiken, verminderen we afval en dragen we bij aan een duurzamere wereld. Met Endless Energy als onze pay-off, streven we ernaar om deze boodschap van hoop en innovatie te verspreiden.