07 maart 2023

SolarNL: Groot consortium zet in op grootschalige productie van Nederlandse zonnepanelen

Ambitieuze samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoeksinstituten voor grootschalige productie van circulaire geïntegreerde zonnecellen en zonnepanelen van Nederlandse bodem.

 

 

Met een ambitieus plan wil een groot consortium van Nederlandse zonnebedrijven de zonne-industrie een koploperspositie geven in Europa. Het consortium brengt de plannen samen onder de noemer: SolarNL. Het doel is om in amper een paar jaar tijd meerdere fabrieken te bouwen, voortbouwend op ambitieuze innovatieprogramma’s. Daarbij werken de bedrijven nauw samen met onderzoeksorganisaties. Dit moet hoogrendements circulaire zonnepanelen opleveren die rekening houden met de specifieke eisen van de Europese en Nederlandse markt. Zo moeten ze veel makkelijker recyclebaar zijn, mooier ingepast en ook toepasbaar zijn op voertuigen of op daken die niet geschikt zijn voor standaardpanelen. Doel is de gehele productieketen op Europese bodem op te zetten. Belangrijk, want de EU zet zwaar in op meer energie-onafhankelijkheid door het concurrentievermogen in ‘net-zero-technologie’ te vergroten. Om het programma mogelijk te maken hebben de partijen subsidie aangevraagd bij het Nationaal Groeifonds.

 

De totaalbegroting bedraagt €898 miljoen waarvan €586 miljoen door private financiering wordt gedekt. De gevraagde Groeifondssubsidie is €312 miljoen. Parallelle publieke investeringen zijn €181 miljoen. Het programma is gericht op R&D, innovatie en op het opleiden van gespecialiseerd personeel voor hoogwaardige banen. Het leidt tot een verwachte toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie van €500-700 miljoen per jaar in 2031 en cumulatief €20-25 miljard in 2050.

 

Er is een enorme kans om ook op Europese bodem een lokale industrie op te bouwen. Op dit moment komt 97% van de zonnepanelen uit China. De vraag naar materialen, productiemachines en andere cruciale technologie vanuit China, de VS en andere landen zoals India is enorm. Hetzelfde geldt voor de aanzuigkracht op investeringsprojecten, technische expertise en menskracht. “Als we nu niet handelen, zullen we in Europa voor toegang tot deze essentiële technologie achter het net vissen. Ook toeleveranciers moeten met grote volumes kunnen opereren om competitief te zijn. Ook willen we eigenlijk niet primair afhankelijk zijn van buitenlandse regimes voor onze nieuwe (duurzame) energievoorziening.” – staat te lezen in het voorstel van het consortium SolarNL.

 

Door nu concrete actie te nemen, kan Nederland zich in de kopgroep van de Europese zonne-industrie plaatsen, wat op de lange termijn een cruciaal economisch en strategisch voordeel oplevert. Deze Europese industrie moet zich onderscheiden in innovatieve producten: een hoger omzettings-rendement en producten voor grootschalige integratie van zonnetechnologie die nu nog niet bestaan. Het voorstel sluit direct aan op Europese initiatieven zoals RePowerEU die tot doel hebben de energie-autonomie van Europa te versterken.

 

SolarNL wil langs drie programmalijnen innoveren:

  1. Hoogrendements zonnecellen op basis van de nieuwe state-of-the-art “silicium-heterojunctie” technologie) met een toprendement: 25-26%. Hiervoor wordt een fabriek gebouwd die grootschalig en goedkoop kan produceren (productievolume 3 GWp/jaar). Het fabrieksconcept kan later worden gekopieerd naar andere locaties in Nederland en Europa (18 GWp/jaar). Daarmee wordt met dit programma zo’n 25-30% van de RePowerEU doelstelling behaald.
  2. Flexibele zonnefolies die makkelijk te recyclen zijn (op basis van perovskiet). Ook hiervoor wordt een aparte fabriek gebouwd met een productiefaciliteit van 1 GWp/jaar. Deze zonnecellen kunnen op plekken worden toegepast daar waar de conventionele panelen niet voldoen. In Nederland moet in het jaar 2050 zo’n 1.000 km2 aan zonnetechnologie zijn geïnstalleerd, en dat is met alleen de conventionele rigide glaspanelen niet mogelijk.
  3. Geïntegreerde circulaire lichtgewicht zonnepanelen voor specifieke toepassingen, in daken en wanden van gebouwen, auto’s en vrachtwagens. Daarbij worden de cellen en folies gebruikt die in de eerste twee programmalijnen worden ontwikkeld. Tevens worden zonnepanelen ontwikkeld met een stapeling silicium en perovskiet, zogenaamde tandem-technologie, waarmee een rendement van meer dan 30% haalbaar is, bijna de helft meer dan de huidige reguliere panelen.

 

Nu al zijn in Nederland ruim 35.000 mensen werkzaam in de Zon-PV-sector (constructie, installatie, onderhoud, integratie in het elektriciteitsnetwerk, etc.) en dat aantal zal naar verwachting jaarlijks met 15-30% groeien. SolarNL moet voor de Nederlandse zonne-industrie circa 1.500 banen opleveren. SolarNL is een samenwerking van Solarge, MCPV, HyET Solar, Compoform, Exasun, Energyra, Lightyear Layer, IM Efficiency, Taylor, TNO, Hogeschool van Amsterdam, SolarLab en Stichting NWO-I/AMOLF.

Nieuws

Projecten

Verduurzamen van de energietransitie
13-02-2023

Verduurzamen van de energietransitie

Wereldwijd worden zonnepanelen als het belangrijkste onderdeel beschouwd van de energietransitie waarin we ons begeven. Zonnepanelen worden op exponentieel groeiende schaal ingezet om energie op te wekken en de uitstoot van CO2 terug te dringen. Er is echter nog een belangrijke vraag die we onszelf moeten stellen: zijn de panelen waarmee we duurzame energie opwekken eigenlijk wel duurzaam geproduceerd?  

Lees verder
Solarge een winnaar van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 2023
09-02-2023

Solarge een winnaar van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 2023

Na een spannende pitch door de Top 6 van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 2023 werd Solarge de winnaar van de juryprijs. Het publiek in deze live-uitzending koos unaniem voor Greenholds.

Lees verder
Het belang van lichtgewicht zonnepanelen
24-01-2023

Het belang van lichtgewicht zonnepanelen

Onze zonnepanelen zijn een heel stuk lichter dan de meeste andere beschikbare zonnepanelen. Maar waarom is het gewicht van een zonnepaneel eigenlijk belangrijk? In dit artikel gaan we daar dieper op in.

Lees verder
Opbouw hoogvolumelijn bijna van start
23-01-2023

Opbouw hoogvolumelijn bijna van start

We staan in de startblokken: de eerste containers zijn binnen en de voorbereidingen worden getroffen.

Lees verder
EenVandaag bij Solarge
03-01-2023

EenVandaag bij Solarge

30 december was Solarge te zien in een item van EenVandaag. Het item ging over het terughalen van productie van o.a. zonnepanelen en chips naar Nederland.

Lees verder
Lancering van de European Solar PV Industry Alliance
23-12-2022

Lancering van de European Solar PV Industry Alliance

Vrijdag 9 december is de European Solar PV Industry Alliance (ESIA) gelanceerd. Een alliantie die is bedoeld om de Europese zonnepanelenmarkt door de hele keten te (her)ontwikkelen en zo een concurrerende positie in te nemen in de groeiende vraag naar zonnepanelen in Europa en wereldwijd.

Lees verder