30 januari 2020

Agrarisch project Den Besten

Solarge heeft een pilot project uitgevoerd met SOLO modules op een dak van de Empathische Veehouderij in Hoevelaken, met een totaalvermogen van 32 kWp

Solarge staat in voor een betrouwbaar rendement van haar panelen en voert daartoe pilots uit op platte en schuine daken. Een eerste pilot project van Solarge is eind oktober 2019 geplaatst op een staldak van De Empathische Veehouderij van de familie Den Besten in Hoevelaken. Sinds maart 2020 wordt de opbrengst van de zonnepanelen gemonitord. Tijd voor een tussenbalans.

Er zijn in totaal 100 Solarge SOLO lichtgewicht zonnepanelen geplaatst aan beide zijden van dit dak, onder een hellingshoek van circa 16 graden. Deze panelen zijn voor de ene helft naar het oosten, en de andere helft naar het westen gericht. De panelen beslaan in totaal 200 m2 dakoppervlak. De grootte van deze installatie bedraagt 32 kWp.

Tijdens de aanleg bleek dat het tempo van de plaatsing van deze installatie, met gebruikmaking van speciale bevestigingsbeugels op de dakroeven, zoals verwacht hoger ligt dan bij conventionele zonnepanelen.

Om een vergelijking mogelijk te maken tussen Solarge SOLO zonnepanelen en conventionele zonnepanelen, is gekeken naar de opbrengst in kWh per kWp paneelvermogen. Deze opbrengst is vergeleken met andere PV installaties in dezelfde buurt, met vergelijkbare hellingshoek en nagenoeg gelijke weerscondities. Er is geen meetbaar verschil in opbrengst, zoals ook viel te verwachten uit laboratoriummetingen en duurproeven in klimaatkamers die Solarge heeft laten uitvoeren.

De pilot zal verder worden voortgezet en uitgebreid met een extra aantal panelen met een hoger vermogen van 350 Wp, en met montage van panelen tegen een vertikale wand.