30 januari 2020

Performance test Solarge PV modules

Solarge test de performance van haar PV modules samen met TNO en Technische Universiteit Eindhoven in het testcentrum SOLARBEAT. In augustus 2020 is het 1e testjaar afgerond.

Solarge staat in voor een betrouwbare performance van haar zonnepanelen en laat daartoe testen en berekeningen uitvoeren midden in de Brainport regio bij TNO en TU/Eindhoven. TNO is een wereldleidend instituut als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie, met vele patenten die wereldwijd worden toegepast. Het testcentrum heeft de naam SOLARBEAT. Op het dak van het Vertigo gebouw van de TU/Eindhoven worden experimentele solar installaties getest. Zo ook een installatie van Solarge, die werd ontwikkeld met partners Heijmans en SABIC.

Hoewel deze solar installatie in ontwikkeling is voor toepassing in de woningbouw, hebben de testen veel kennis opgeleverd over de performance van Solarge panelen in de praktijk. In de metingen in het lab is weliswaar aangetoond dat de vermogens die de panelen leveren gelijk zijn aan die van conventionele zonnepanelen, maar de vraag is hoe dat in een bevestiging is in de dagelijkse praktijk. Daartoe is een dakopstelling gebouwd met diverse uitvoeringstypen en is meer dan 2 km bekabeling aangebracht voor nauwkeurige metingen aan de cellen en de PV modules.

Het is gebleken dat de temperaturen van de zonnecellen in de Solarge zonnepanelen niet anders zijn dan van conventionele panelen. Dit is een belangrijk gegeven aangezien de opbrengsten van zonnecellen verminderen bij hogere temperaturen. Ook de bestendigheid tegen natuurelementen zoals wind, hagel, verwering en vervuiling etc worden getest op dit proefdak. Tot dusver heeft dat een schat aan informatie opgeleverd en is de robuustheid van het systeem positief bevestigd. De proeven kennen een looptijd van meerdere jaren; in augustus 2020 zal het eerste testjaar zijn afgerond.