Skip to main content

Project 'Met gemak een PV-geïntegreerd dak'

Dit project ontwikkelt een lichtgewicht geïntegreerd PV dakdeel voor daken waar traditionele zonnepanelen niet geschikt zijn. Het zelfdragende deel met volledige oppervlakte zonnecellen maximaliseert de elektriciteitsopbrengst en maakt installatie in één stap mogelijk.

Aanleiding

In Nederland is 30 tot 40% van de bestaande daken van bedrijfsgebouwen niet geschikt om zonnepanelen op te plaatsen. De huidige zonnepanelen zijn te zwaar voor deze daken. Dit speelt zeker ook bij daken van agrarische schuren en stallen, waar in de komende jaren oude asbestdaken vervangen moeten worden, in totaal in Nederland alleen al 70 km2. Er is momenteel geen oplossing op de markt om deze daken van lichtgewicht zonnepanelen te voorzien. Daarnaast zijn de huidige zonnepanelen van glas/aluminium niet circulair; wanneer ze na 25 jaar gebruik in de afvalfase belanden zijn ze niet recyclebaar.

Korte omschrijving van de activiteiten

De activiteiten omvatten het ontwikkelen van de lichtgewicht, geïntegreerde PV dakdelen met de bijbehorende elektrotechnische installatie en aansluitsystemen en toebehoren. Daarna zal er 4.000 m2 op een proefdak worden gelegd en getest op alle technische, operationele en economische aspecten.

Op regelmatige basis zullen er op deze pagina updates geplaatst worden over de voortgang van het project.

Doel van het project

In dit project willen Solarge en Giant Leap Composites een groot formaat, lichtgewicht geïntegreerd PV dakdeel ontwikkelen. Solarge is een specialist op het gebied van lichtgewicht, circulaire zonnepanelen. Giant Leap Composites is een specialist op het gebied van kunststof plaatmateriaal. Het geïntegreerde PV dakdeel is zelfdragend, met over de volledige oppervlakte zonnecellen voor een maximale elektriciteitsopbrengst.

Resultaat

Het beoogde eindresultaat van dit project is een lichtgewicht geïntegreerd PV dakdeel dat een volledig zelfdragend dakdeel is, inclusief bijbehorende productietechniek en -machines om het PV dakdeel waterdicht te maken en de afzonderlijke delen aan elkaar te koppelen. Met het nieuwe, lichtgewicht, geïntegreerde PV dakdeel kan zowel tijd als geld worden bespaard, omdat deze in één stap geplaatst kan worden i.p.v. in twee stappen nu (eerst een dakconstructie maken, dan zonnepanelen plaatsen).

Hiermee worden de mogelijkheden voor de decentrale productie van duurzame elektriciteit sterk vergroot op plaatsen waar dit nu onmogelijk is, en de Zuid-Nederlandse economie versterkt met nieuwe kennis en technologie op het gebied van de volgende generatie zonnedakpanelen. De gecombineerde business cases van de consortium partners zullen leiden tot een omzet in nieuwe producten en product-marktcombinaties in Zuid-Nederland.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en de provincie Limburg in het kader van OPZuid.