Windtunnel test TU/Eindhoven
Bert Blocken , hoogleraar Bouwfysica aan de Technische Universiteit Eindhoven

Windtunnel test TU/Eindhoven

Solarge staat in voor een betrouwbare en snelle bevestiging van haar zonnepanelen en laat daartoe testen en berekeningen uitvoeren midden in de Brainport regio bij de TU/Eindhoven. De afdeling waar dit gebeurt, is niet de eerste de beste. Onder leiding van prof. Bert Blocken werd hier geholpen om het officieuze wereldrecord op de marathon onder de twee uur te krijgen, en werd het succesvolle cycling team van Jumbo Visma wetenschappelijk begeleid om belangrijke tijdritten te winnen. In de aerodynamica draait het om kleine dingen en inzicht in mechanismen.

De keuze voor composieten als basis voor de zonnepanelen van Solarge laat het toe met nieuwe vormen te werken. Vormen die niet mogelijk zijn met conventionele panelen op basis van glas en aluminium. Vormen zoals die van de DUO die de mogelijkheid geven ‘oost/west’ gerichte panelen uit één groot 72 cels paneel te produceren. In de windtunnel worden de lift- en sleepkrachten gemeten die op de gemonteerde zonnepanelen werken. Er worden ook computersimulaties gebruikt die de mogelijkheid geven om stap voor stap verbeteringen aan te brengen.

Met deze samenwerking zorgt Solarge ervoor dat de bevestiging van haar panelen niet alleen veilig is, maar schept het ook mogelijkheden om door slimme ontwerpen steeds minder bevestigingsmaterialen te verbruiken, en steeds sneller te monteren. Zoals de sport ook laat zien, is dit een proces van voortdurende verbetering. Op basis van de resultaten is Solarge overtuigd dat in de komende jaren nog grote verbeteringen mogelijk zijn. Zo wordt de installatie van de panelen nog duurzamer en goedkoper.