Skip to main content

Privacy Statement

Bij Solarge hechten we veel waarde aan privacy. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat we in bepaalde gevallen uw gegevens opslaan. We slaan echter geen overbodige gegevens op en we zorgen ervoor dat ze beveiligd zijn.

Wie zijn wij
Wij zijn Solarge, gevestigd op de Marconilaan 8,  6003DD in Weert. Wij zijn de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met behulp van de website.

Persoonsgegevens
Solarge verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres etc. De categorieën van verwerkingen zijn: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Doeleinden
Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor Solarge noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Solarge verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van verkoop van haar diensten en producten, het versturen van nieuwsbrieven, het beantwoorden van vragen/klantcontact en het informeren over nieuwe ontwikkelingen. Solarge zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Bij elke nieuwsbrief van Solarge die u ontvangt, zit een mogelijkheid om u weer af te melden. 

Bewaartermijn
Solarge zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Gegevens uitwisselen met derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Recht op inzage
U mag ons vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door schriftelijk contact met ons op te nemen.

Cookies en web analytics
Net als vrijwel elke website wordt op onze website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om onze website optimaal te laten functioneren en om uw tijd en moeite te besparen. Ook worden cookies gebruikt om het mogelijk te maken bepaalde pagina’s, te delen via social media. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken. Solarge maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Solarge de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Solarge maakt gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op de website op basis van IP-adressen en toont openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op de website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Solarge is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites.

Beveiliging
Solarge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Solarge maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Om die reden zullen wij nooit vragen naar uiterst persoonlijke informatie zoals een BSN-nummer. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Solarge verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Solarge op via info@solarge.com.

Vragen of klachten
Heeft u een vraag over ons privacybeleid of een klacht? Neem dan schriftelijk contact met ons op per e-mail via info@solarge.com of per post: Postbus 10101, 6000 GC Weert.

Wijziging privacyverklaring
Solarge behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.